Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Beheer en Onderhoud

Aan de hand van de door ons opgestelde meerjaren onderhoudsplanningen en een eventueel beheerplan doorlopen wij met u het jaarlijkse en meer jaarlijks gepland onderhoudsprogramma. Wij belichten hierbij ook het bijbehorende vereiste budget.

Na overeenstemming over de uit te voeren werkzaamheden stellen wij , al naar gelang de omvang van de werkzaamheden , technische omschrijvingen of bestekken op. Deze omschrijvingen leggen wij voor aan een selectie van (onder)aannemers. Nadat wij van deze (onder)aannemers de aanbiedingen hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen en ons advies aan u voorleggen. De keuze voor de uitvoerende partij is altijd aan u.

Wij verzorgen de opdrachtbevestiging, toezicht en sturing tijdens de werkzaamheden, budget bewaking en de financiële afhandeling.

Als zakelijke klant of Vereniging van Eigenaren bent u bij ons ook voor dagelijks onderhoud aan het juiste adres. Wij handelen gebrekenmeldingen af en voeren gedurende het hele jaar controlerondes uit, om de kwaliteit nauwgezet te monitoren en bij constatering kleine gebreken waar mogelijk direct te verhelpen of laten verhelpen.