Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Beheerplan

Met als grondslag de hoofddoelstellingen van het Bouwbesluit, namelijk de materiële pijlers: Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu (VGBEM) ontwikkelen wij, na een kort vraaggesprek met u, een voor uw bedrijf of vereniging van eigenaren specifiek beleidsondersteunend model.

Met behulp van beleidsondersteunende modellen volgens de AHP-methode is het mogelijk om organisatorische doelen gestructureerd, transparant en systematisch in te voeren en te combineren met objectscores , te beoordelen en te verbinden aan uw organisatie. Hiermee worden doelen, beslissingen, taken en condities op een zodanige manier vastgelegd dat het effect van de verschillende acties helder zichtbaar wordt voor u en uw organisatie.

De uitkomsten van de inspecties, het vraaggesprek en de scores uit de beleidsondersteunende modellen combineren wij tot een overzichtelijke rapportage. Hierin worden de kosten en baten van onderhoud of het maken van een kwaliteitsslag duidelijk weergegeven.

Deze kan dienen als leidraad bij het planmatig onderhoud en de exploitatie van uw gebouw.