Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Energie analyse

Vaak is het mogelijk om een economische besparing  en een verhoging van het comfort te behalen. Om  energie te besparen moet u eerst weten hoe energie efficiënt uw gebouw op dit moment is. Wij onderzoeken de eigenschappen van toegepaste materialen en aangebrachte installaties . Na de energie analyse  stellen wij, in combinatie met het meten van uw verbruik, een energieprofiel vast en vergelijken deze met mogelijk heden tot verbetering. Wij leggen onze bevindingen vervolgens vast  in een gedegen advies.

Op basis van de energieprofielen kunnen er  uitspraken worden gedaan over onder meer de indirect gemeten kwaliteit van: