Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Gebouw inspecties

Goed beheer van vastgoed beperkt zich niet alleen tot het bouwkundige onderhoud.

Om het integrale karakter en de staat van uw vastgoed tot uiting te laten komen worden middels gebouw inspecties de relevante inspectiepunten en gebreken op het gebied van brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving door ons getoetst en omschreven naar ernst en omvang.

Door de voorkomende gebreken te voorzien van een gedegen wegingsfactor voorzien wij uw gebouw van objectscores c.q. rapportcijfers volgens de BOEI-systematiek.

Wij kunnen, des gewenst, de bouwkundige opnames samenvoegen met opnames van externe inspecteurs op het gebied van transport techniek (liften en roltrappen), E- en W-installaties en EPA-adviseurs. Zodoende komen wij tot een overall beheerplan voor uw gebouw.