Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Meerjaren onderhoudsplanning

Al dan niet in combinatie met een vooraf opgesteld beheerplan rapporteren wij aan u zowel de huidige toestand, als die op korte termijn (5 jaar) en de langere termijn van uw woning of gebouw (30 tot 50 jaar) , daarin meenemend de geprognosticeerde maatregelen om ongewenst terugloop van condities te voorkomen of om een kwaliteits- of functionaliteitsslag te maken.

Een meerjaren onderhoudsplanning geeft u inzicht in:

1. Het moment en de kostprijs van onderhoud;
2. De werklast die gepaard gaat met het onderhoud;
3. Het resultaat van toegepaste onderhoud;
4. De financiële randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om onderhoud te plannen en uit te voeren.

Het geven van een presentatie over het definitieve onderhoudsplan in de ALV, of voor een bestuur, behoort bij ons tot de mogelijkheden.