Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

MJOP: Meerjarige Onderhoudsplanning

MJOP: Meerjarige Onderhoudsplanning

Een meerjarige onderhoudsplanning is een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Deze dynamische planning moet duidelijkheid geven over de bouwkundige kwaliteit van het gebouw, de kwaliteit van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten van het bestaande gebouw en installaties. De onderhoudsplanning is niet alleen een beheerinstrument voor de uitvoering van het onderhoud, maar levert kwalitatief en financieel ook informatie voor het te formuleren huisvestingsbeleid. Middels het opstellen van een meerjarige onderhoudsplanning wordt voor u inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen er in een bepaald planjaar gereserveerd dienen te worden, om zo de onderhoudswerkzaamheden te kunnen plannen en te kunnen bekostigen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zal het onderhoud geïntegreerd worden in één onderhoudsplanning. Tevens worden onderhoudscontracten en (verplichte) keuringen in de planning opgenomen.

Middels een vastgestelde cycli per onderdeel wordt in de planning aangegeven wanneer welk onderdeel onderhoud nodig is. Tevens worden de onderdelen jaarlijks opnieuw geïndexeerd. Wij adviseren bij het opmaken van een meerjarige onderhoudsplanning deze gemiddeld eens per jaar te actualiseren om zo de planning actueel te houden. Tevens zal bij het laten uitvoeren van het beheer en de onderhoudswerkzaamheden de planning door ons actueel worden gehouden.