Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Nulmeting

Bent u van plan grondig te gaan verbouwen of vinden er in uw omgeving bouwactiviteiten plaats en bent u bang voor schade aan uw woning of gebouw(en)?
Dan is het verstandig om een nulmeting te laten uitvoeren.

Wij kunnen voor u een nulmeting of vooropname verrichten waarbij wij de (aanvangs)conditie van uw woning of gebouw(en) documenteren. Deze kan dienen ter eigen referentie of als basis voor verdere rapportages of contractstukken.

Met deze nulmeting leggen wij de conditie van uw woning of gebouw schriftelijk vast.
De nulmeting is een nauwkeurige inspectie op zicht van de constructieve elementen en risico onderdelen van het gebouw, waarbij te denken valt aan diverse afwerklagen als tegel- en stucwerk.

Het beeldmateriaal van de opgenomen elementen en bijbehorende op- en aanmerkingen worden door ons vastgelegd in een schriftelijke rapportage. Een digitale versie van de rapportage en aanvullend beeldmateriaal zullen worden bijgesloten op CD-rom of USB-stick.

Komen er naar aanleiding van de nulmeting bestaande gebreken aan het licht en/of wenst u verdergaand onderhoudsadvies, lees dan verder onder het pictogram Conditiemeting.