Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

Vastgoed Beheer – Conditiemeting

Met een bouwkundige conditiemeting conform de NEN 2767 geven wij u een objectief en uniform beeld van de fysieke kwaliteit van de bouwdelen van uw woning of gebouw(en).

Het uniforme beeld ontstaat doordat wij bij het inspecteren van bouwwerken uit gaan van het beschrijven en inspecteren van bouw- en installatiedelen . Deze verzamelingen van delen, ook wel elementen genoemd, die gerekend worden tot eenzelfde proces, worden opgenomen in een zogeheten Standaard Elementen Lijst.

Deze elementen worden gevormd vanuit de volgende karakteristieken:

  • dezelfde functie, bijv. constructie, afwerkingen, uitrusting etc.,
  • hetzelfde proces, bijv. terreinen, onderbouw, omhulling, etc. of
  • dezelfde bouwbesluit-pijler, bijv. veiligheid, bruikbaarheid etc
U krijgt een rapportage in de volgorde van deze lijst waarin naast afbeeldingen en een korte omschrijving van de gebreken ook de omvang en de ernst van de gebreken is weergegeven. Hier verbinden wij ook een score per onderdeel aan.

Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van uw gebouw kunnen wij op deze wijze, in samenspraak met u, ook vaststellen wat de wenselijke onderhoudstoestand van uw woning of gebouw is en prioriteiten stellen.

Wij adviseren u op basis van uw bedrijfsbelangen of beeld- en kwaliteitseisen welke onderdelen het eerste aangepakt dienen te worden en in welke volgorde dit het beste kan gebeuren.